• فرش
    فرش

    هنر فرش بافی ایرانی
    هنر هر ملیتی به  سنت و آداب و رسوم و سوابق تاریخی آن قوم بستگی دارد. ملیت ایرانی دارای خلاقیت و ذوق هنری وافری می‌باشد. سرزمین ایران مهد هنر است،  چرا که قدمت 800 هزار ساله این سرزمین گویای آن است که هنرهای بیشماری را دارا بوده است. به گونه‌ای که جهان اکثر ذوق هنری را مدیون هنرهای ایرانی است. همین امر باعث شده است که در طول تاریخ جوامع دیگر با آن اقوام و ملت به رقابت بپردازند. از جمله این هنرها می‌توان به هنر فرش‌بافی ایرانی اشاره نمود.  فرش‌های ایرانی یا همان فرش پارسی در آسیا و حتی در جهان شهرت خاصی دارد. فرش‌ها و قالیچه‌های ایرانی ارتباط مستقیمی با باورها و آرزوهای فرهنگی بافنده دارد که در این راستا می‌توان اشاره نمود نقش و نگار بکار برده شده بازگوی هویت، زندگی هنرمند و حتی موقعیت فرهنگی هنرمند است. طرح و موضوع فرش‌های ایرانی برگرفته از تاریخ، طبیعت و به نوعی از افسانه‌ها می‌با‌شد. امری که قابل توجه است تحلیل و شناخت هنر ایرانی به خصوص در فرش‌بافی می‌باشد. هر یک از طرح‌های فرش‌های ایرانی بازگوی اطلاعات نمادینی است که علی‌الخصوص در فرش‌های عشایری این ویژگی نمایان است.

در صفحه
نمایش 1 - 9 از 35 آیتم
نمایش 1 - 9 از 35 آیتم

کد QR

منو

مقایسه 0