جستجوی پیشرفته
-->

اسپرسو ساز 

اسپرسو ساز

تاریخ ساخت اسپرسو ساز برمی گردد به سال  ۱۸۸۴ زمانیکه دو ایتالیایی خلاق این دستگاه را ساختند و عرضه بازار نمودند. آنجلو موریندو و لوییچی بزیرا در نمایشگاهیی عمومی این دستگاه را با نام ماشین بخار برای تهیه سزیع نوشیدنی قهوه ثبت کردند که بعد ها نام یاین دستگاه را به اسپرسو ساز و نوشیدنی آن را اسپرسو تغییر دادند.

اسپرسو بر اثر گذراندن آب نزدیک به نقطه جوش از پودر قهوه موجود در سبد پرتافیلتر به دست می آید. این نوشیدنی نسبتا غلیظ، همراه با کرما یا خامه ای زیبا بر سطح آن است. (البته به قهوه موکاپات هم اسپرسو گفته می شود اما کیفیت و کرما اسپرسو دستگاه را ندارد)

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: